Nazwa pełna

FUNDACJA BUKOVINA

KRS

0000447654

NIP

7361716835

REGON

122763203

Adres siedziby

Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

15 stycznia 2013 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważnieni są: prezes zarządu lub wiceprezes zarządu samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013