Nazwa pełna

FUNDACJA BUKOVINA

KRS

0000447654

NIP

7361716835

REGON

122763203

Adres siedziby

Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

15 stycznia 2013 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji upoważnieni są: prezes zarządu lub wiceprezes zarządu samodzielnie.

Cel działania

Celem fundacji jest działanie na rzecz sportu i turystyki oraz pomoc społeczności lokalnej. W szczególności podejmowanie działań związanych z pomocą sportu, kultury fizycznej i turystyki, podejmowanie i wspieranie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia (w tym szczególnie poprzez rozwijanie kultury fizycznej, promowanie czynnego wypoczynku i upowszechnianie rehabilitacji), pomoc i współpraca z jednostką ochrony straży pożarnej w bukowinie tatrzańskiej, niesienie pomocy osobom materialnie potrzebującym, wspieranie społeczności lokalnej i pomoc osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie działalności charytatywnej, promocja kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i tradycji podhala, promocja regionu, podejmowanie i wspieranie działań w sferze nauki, kultury, oświaty i wychowania.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

BIURO@FUNDACJABUKOVINA.PL

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013