Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

16,4 mln zł

6,7 mln zł

2007 - 2013

3

3,9 mln zł

1,3 mln zł

Łącznie

5

20,3 mln zł

8 mln zł