Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 23 stycznia 2020 r.

Nazwa pełna

KRAJOWY FUNDUSZ NA RZECZ DZIECI

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000044710

NIP

5212966282

REGON

001090695

Data rejestracji

4 stycznia 2002 r.

Adres siedziby

Ludwika Pasteura 7 / 108A-111, 02-093 Warszawa, Polska

Cel działania

Prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności poprzez realizację zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży oraz poprawy opieki zdrowotnej nad dziećmi zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem instytucji, organizacji i stowarzyszeń pracujących z dziećmi lub na rzecz dzieci

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do kompetencji zarządu krajowego funduszu na rzecz dzieczi należy: reprezentowanie i kierowanie działalnością funduszu. Wszelkie zlecenia i dokumenty finansowe podpisywane są łącznie przez dwóch członków prezydium zarządu, w tym skarbnika lub inne dokumenty przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Zobacz jeszcze 19 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 359 VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY SĄDU WOJEWÓDZKIEGO W WARSZAWIE