Poprzednio

KAZMIERUK CNC

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

22,6 mln zł

9 mln zł

2007 - 2013

1

8,1 mln zł

3,4 mln zł

Łącznie

3

30,8 mln zł

12,4 mln zł