Poprzednio

KAZMIERUK CNC

Nazwa pełna

KAZIMIERUK CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000446531

NIP

7790023216

REGON

634204602

Adres siedziby

Jeleniogórska 18A, 60-179 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

7 stycznia 2013 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz reprezentuje spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

33,6 tys. zł

2020 r.

4,8 mln zł

2016 r.

4,4 mln zł

2012 r.

4,2 tys. zł

2009 r.

4 mln zł

2005 r.

786,9 tys. zł

2005
2009
2012
2016
2020
2021
786,9 tys. zł 4 mln zł 4,2 tys. zł 4,4 mln zł 4,8 mln zł 33,6 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

22,6 mln zł

9 mln zł

2007 - 2013

1

8,1 mln zł

3,4 mln zł

Łącznie

3

30,8 mln zł

12,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012