Nazwa pełna

MP PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000445852

NIP

6272734311

REGON

243147781

Adres siedziby

Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

28 grudnia 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są: a) zawsze samodzielnie - prezes zarządu b) lub dwaj pozostali członkowie zarządu łącznie c) lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
 • JEDYNYM WSPÓLNIKIEM MP PRODUCTION SP. Z O.O. JEST MESSER POLSKA SP. Z O.O. WSPÓLNIKIEM WIĘKSZOŚCIOWYM MESSER POLSKA SP. Z O.O. JEST MESSER SE & CO. KGAA (99,97%), A WSPÓLNIKAMI MESSER SE & CO. KGAA SĄ: MESSER HOLDING GMBH (KOMANDYTARIUSZ) ORAZ MESSER MANAGEMENT SE (KOMPLEMENTARIUSZ). ZARÓWNO MESSER HOLDING GMBH, JAK I MESSER MANAGEMENT SE SĄ W CAŁOŚCI WŁASNOŚCIĄ MESSER INDUSTRIE GMBH. Z KOLEI MESSER INDUSTRIE GMBH JEST WŁASNOŚCIĄ CZŁONKÓW RODZINY MESSER ORAZ DR. HANS MESSER STIFTUNG (FUNDACJA CHARYTATYWNA, KTÓREJ PREZESEM JEST PAN STEFAN MESSER), PRZY CZYM TYLKO DR. HANS MESSER STIFTUNG POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW. NA MOCY UMOWY, WSZYSCY UDZIAŁOWCY MESSER INDUSTRIE GMBH PRZEKAZALI SWOJE PRAWA GŁOSU NA RZECZ MESSER FAMILIENSTIFTUNG (FUNDACJI RODZINNEJ MESSER), KTÓREJ PREZESEM ZARZĄDU JEST PAN STEFAN MESSER. W ZWIĄZKU Z TYM PAN STEFAN MESSER SPRAWUJE KONTROLĘ NAD MP PRODUCTION SP. Z O.O.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Prokurenci
 • Od 1 sierpnia 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

 • Od 1 sierpnia 2014 r.

  PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,8 mln zł

2021 r.

3,3 mln zł

2020 r.

3,6 mln zł

2019 r.

1,4 mln zł

2018 r.

3,2 mln zł

2017 r.

2,5 mln zł

2016 r.

746,8 tys. zł

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
746,8 tys. zł 2,5 mln zł 3,2 mln zł 1,4 mln zł 3,6 mln zł 3,3 mln zł 3,8 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013