WIG

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

30 grudnia 2009 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

22 stycznia 2010 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »