Poprzednio

FUMDACJA "CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW DLA ŻYCIA I RODZINY"

Nazwa pełna

FUNDACJA "CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW DLA ŻYCIA I RODZINY"

KRS

0000444175

NIP

7010370481

REGON

146460330

Adres siedziby

Piękna 28/34 / Lu 4, 00-547 Warszawa, Polska

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

14 grudnia 2012 r.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji uprawniony jest prezes zarządu lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Zobacz jeszcze 8 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

42,6 tys. zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2019