Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 14 września 2013 r.

Nazwa pełna

"FUNDACJA JÓZEFA SZANIAWSKIEGO"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000443664

REGON

146472415

Data rejestracji

11 grudnia 2012 r.

Adres siedziby

Kanonia 20/22 / 13, 00-278 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Popularyzowanie działalności naukowej i społecznej józefa szaniawskiego 2. Kontynuacja prowadzenia założonej przez józefa szaniawskiego izby pamięci płk. Ryszarda kuklińskiego, 3. Prowadzenie szerokiej działalności społecznej, edukacyjnej oraz kulturalnej promującej i popularyzującej Polską tradycję historyczną i postawy patriotyczne, 4. Upowszechnianie twórczości literackiej, publicystycznej, kulturalnej o wysokich walorach historycznych i humanistycznych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Współdziałanie prezesa fundacji i jednego z członków zarządu

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY