Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

12,4 mln zł

9 mln zł

2007 - 2013

2

1,5 mln zł

667,4 tys. zł

Łącznie

4

13,9 mln zł

9,6 mln zł