Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

424,5 tys. zł

2020 r.

479,9 tys. zł