Poprzednio

SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND

Nazwa pełna

SOLVAY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000443278

NIP

5993164783

REGON

081096244

Adres siedziby

Toruńska 222, 87-800 Włocławek, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 grudnia 2012 r.

Kapitał zakładowy

101 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W razie powołania jednego członka zarządu, jedyny członek zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki i podpisywania dokumentów w jej imieniu konieczne jest łączne działanie dwóch członków zarządu lub współdziałanie jednego członka zarządu z prokurentem

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  101 mln zł

  Liczba udziałów

  1009820

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

15,5 mln zł

2021 r.

17,7 mln zł

2020 r.

17 mln zł

2019 r.

11,7 mln zł

2018 r.

5,6 mln zł

2018
2019
2020
2021
2022
5,6 mln zł 11,7 mln zł 17 mln zł 17,7 mln zł 15,5 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013