Nazwa pełna

FUNDACJA ROZWOJU INNOWACJI MED INN

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000442586

NIP

9512381346

REGON

147325001

Data rejestracji

4 grudnia 2012 r.

Adres siedziby

Jana Iii Sobieskiego 110 / 30, 00-764 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem istnienia fundacji jest: 1. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie procesów komercjalizacji badań naukowych w zakresie nauk medycznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych, technologii informacyjnych oraz pokrewnych; 2. Wspieranie w różnych formach innowacyjnych badań naukowych w zakresie nauk medycznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych, technologii informacyjnych oraz pokrewnych; 3. Upowszechnianie i propagowanie inicjatyw w zakresie nowych rozwiązań w dziedzinie biotechnologii, farmacji i medycyny, technologii informacyjnych oraz nauk pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem badań i prac naukowych; 4. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie nauk farmaceutycznych, nauk medycznych, technologii informacyjnych oraz nauk pokrewnych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest upoważniony do reprezentowania fundacji wobec osób trzecich i występowania w jej imieniu samodzielnie.

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016