Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNOTA"

KRS

0000044254

NIP

6250009577

REGON

000484400

Adres siedziby

Zwycięstwa 12, 42-500 Będzin, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

18 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik)

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 23 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 23 października 2019 r.

    ŁĄCZNA - UPRAWNIAJĄCA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

  • Od 13 sierpnia 2020 r.

    ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

2,1 mln zł

2021 r.

3,2 mln zł

2020 r.

1,6 mln zł

2019 r.

17,9 tys. zł

2018 r.

1,4 mln zł

2017 r.

6,9 tys. zł

2016 r.

22,9 tys. zł

2015 r.

15,1 tys. zł

2014 r.

72,6 tys. zł

2013 r.

10,9 tys. zł

2012 r.

110,1 tys. zł

2006 r.

9,5 tys. zł

2006
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
9,5 tys. zł 110,1 tys. zł 10,9 tys. zł 72,6 tys. zł 15,1 tys. zł 22,9 tys. zł 6,9 tys. zł 1,4 mln zł 17,9 tys. zł 1,6 mln zł 3,2 mln zł 2,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

15,7 mln zł

9,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR SPÓŁDZIELNI 507 SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY