Nazwa pełna

SAFIRO NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000442465

NIP

5170361136

REGON

180921625

Adres siedziby

369, Wola Dalsza, 37-100 Łańcut, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

3 grudnia 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  20.08.2013

  Do

  18.08.2015

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz. Sposób reprezentacji spółki przez komplementariusza: w przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie, bądź członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 5 maja 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  9.950,00 ZŁ, SŁOWNIE: DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  147.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  9.950 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  19.550,00 ZŁ , SŁOWNIE: DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  118.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 26 lipca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ , SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  25.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000,00 ZŁ , SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  20.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 26 lipca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  14.500,00 ZŁ , SŁOWNIE: CZTERNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  72.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  14.500,00 ZŁ , SŁOWNIE: CZTERNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  58.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  3.619.140,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  3.619.140,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 28 października 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA- DO DZIAŁANIA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

55,3 tys. zł

2019 r.

9,6 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

19,7 mln zł

9,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012