Poprzednio

GREEN-PHARM

Nazwa pełna

SAFIRO NUTRITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000442465

NIP

5170361136

REGON

180921625

Adres siedziby

369, Wola Dalsza, 37-100 Łańcut, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

3 grudnia 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  20.08.2013

  Do

  18.08.2015

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentowania spółki jest komplementariusz. Sposób reprezentacji spółki przez komplementariusza: w przypadku zarządu wieloosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie, bądź członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku zarządu jednoosobowego spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 5 maja 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  9.950,00 ZŁ, SŁOWNIE: DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  147.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  9.950 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  19.550,00 ZŁ , SŁOWNIE: DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  118.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 26 lipca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ , SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  25.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000,00 ZŁ , SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  20.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 26 lipca 2016 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  14.500,00 ZŁ , SŁOWNIE: CZTERNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH

  Wartość wkładu umówionego

  72.500,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  14.500,00 ZŁ , SŁOWNIE: CZTERNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  58.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  3.619.140,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  3.619.140,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Prokurenci
 • Od 28 października 2020 r.

  PROKURA ŁĄCZNA- DO DZIAŁANIA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

191,2 tys. zł

2020 r.

55,3 tys. zł

2019 r.

9,6 mln zł

2019
2020
2022
9,6 mln zł 55,3 tys. zł 191,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

19,7 mln zł

9,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012