Poprzednio

GREEN-PHARM

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

28 grudnia 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

10 stycznia 2024 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »