Nazwa pełna

ZARZĄD OBIEKTÓW POWIATOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000442441

NIP

6282259219

REGON

122729318

Data rejestracji

3 grudnia 2012 r.

Data ostatniej zmiany

30 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Kard. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

320 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność obiektów sportowych

  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  • Pozostała działalność związana ze sportem

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
  • Upowszechnianie kultury fizycznej I sportu

Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie albo jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń I podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest samodzielnie członek zarządu albo prokurent.

Wspólnicy
  • 3200 O WARTOŚCI 320 000 ZŁ

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013