Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 29 listopada 2012 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA "FORUM ACADEMICUM"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000442135

Data rejestracji

29 listopada 2012 r.

Adres siedziby

Śliwkowa 22, 20-141 Lublin, Polska

Cel działania

1. Wspieranie organizacji studenckich w ich działalności. 2. Upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa, historii, nauk politycznych, filozofii. 3. Promowanie idei będących fundamentami cywilizacji europejskiej, w szczególności etyki chrześcijańskiej, rządów prawa samorządności, autonomii jednostki. 4. Promowanie udziału młodych ludzi, w szczególności studentów w życiu publicznym. 5. Wspieranie inicjatyw studenckich mających na celu dobro publiczne.

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składają: prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

FORUMACADEMICUM@GMAIL.COM

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY