Poprzednio

ZARZĄDZANIE DOROTA BOBNIS-BARAN

Nazwa pełna

GRUPA WILMAR MAREK WILCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000441882

NIP

8971786409

REGON

022027111

Adres siedziby

Aleja Niepodległości 2E, 55-020 Żórawina, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

4 grudnia 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

300 tys. zł

Kapitał wpłacony

300 tys. zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz reprezentuje spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Komplementariusze
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

19,1 mln zł

2020 r.

157,8 tys. zł

2016 r.

27,3 tys. zł

2016
2020
2021
27,3 tys. zł 157,8 tys. zł 19,1 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.11.2013