Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Dokumenty

Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2016 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2015 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2014 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 18.08.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 18.09.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 29.07.2020

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 12.03.2020

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 12.03.2020

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 06.08.2018

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 06.08.2018

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 15.07.2014

  Od 23. 11. 2012 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 23. 11. 2012 do 31. 12. 2013

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 23. 11. 2012 do 31. 12. 2013