Nazwa pełna

NYACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000441685

NIP

5451813819

REGON

200747359

Adres siedziby

Stefana Batorego 14 / 58, 02-591 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

26 listopada 2012 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - członek zarządu - w przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób - współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 26 listopada 2012 r.

  Wartość udziałów

  4,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  98

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

8,6 mln zł

2013 r.

598,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013