Nazwa pełna

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W KRAKOWIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000440913

NIP

6751025564

Data rejestracji

19 grudnia 2012 r.

Adres siedziby

Chopina 11A / 14, 30-049 Kraków, Polska

Cel działania

Celem towarzystwa jest popularyzowanie przyjaźni polsko-węgierskiej oraz związków polsko-węgierskich we wszystkich dziedzinach życia ze szczególnym uwzględnieniem kultury, sztuki, krajoznawstwa, propagowanie osiągnięć naukowo-technicznych, gospodarki

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych towarzystwa składają dwie osoby: prezes lub wiceprezes oraz skarbnik. 2. Do ważności pism wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa I sekretarza zarządu towarzystwa.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 57 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE