Nazwa pełna

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "CZA-TA" NICIAK SPÓŁKA JAWNA

KRS

0000440593

NIP

7712876904

REGON

101512851

Adres siedziby

Żabia 15, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Data rejestracji

23 listopada 2012 r.

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy ze wspólników samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

2,3 mln zł

2023 r.

26,4 mln zł

2022 r.

23,9 mln zł

2021 r.

26,5 mln zł

2020 r.

24,7 mln zł

2019 r.

25,1 mln zł

2018 r.

26,7 mln zł

2017 r.

25,2 mln zł

2016 r.

20,1 mln zł

2015 r.

20,9 mln zł

2014 r.

18,7 mln zł

2013 r.

10,8 mln zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10,8 mln zł 18,7 mln zł 20,9 mln zł 20,1 mln zł 25,2 mln zł 26,7 mln zł 25,1 mln zł 24,7 mln zł 26,5 mln zł 23,9 mln zł 26,4 mln zł 2,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013