Nazwa pełna

RUTZ ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000440222

NIP

5213640051

REGON

146393590

Data rejestracji

15 listopada 2012 r.

Data ostatniej zmiany

21 maja 2019 r.

Adres siedziby

Żwirki I Wigury 18, 02-092 Warszawa, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2019-01-01

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność w zakresie architektury

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność w zakresie inżynierii I związane z nią doradztwo techniczne

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe badania I analizy techniczne

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych I niemieszkalnych

 • Rozbiórka I burzenie obiektów budowlanych

 • Przygotowanie terenu pod budowę

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do podpisywania oświadczeń w sprawach majątkowych I niemajątkowych oraz do podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 15 listopada 2012 r.

  49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW