Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

11 października 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

20 października 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »