Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

15,9 tys. zł

2020 r.

9 mln zł

2019 r.

71,5 tys. zł

2018 r.

11,3 tys. zł

2017 r.

6,7 mln zł

2016 r.

11 tys. zł

2014 r.

4,3 mln zł

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4,3 mln zł 11 tys. zł 6,7 mln zł 11,3 tys. zł 71,5 tys. zł 9 mln zł 15,9 tys. zł