Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

49,5 mln zł

15,6 mln zł

2007 - 2013

1

10,5 mln zł

3,6 mln zł

Łącznie

3

60,1 mln zł

19,2 mln zł