Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

10 stycznia 2023 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

18 stycznia 2023 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »