Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 14, obowiązujące od 9 czerwca 2020 r.

Nazwa pełna

BRIDGESPIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000437775

NIP

7811881067

REGON

302245890

Data rejestracji

24 października 2012 r.

Adres siedziby

Janusza Meissnera 2A / 8, 60-408 Poznań, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność związana ze sportem

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

 • Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

 • Działalność portali internetowych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie

Wspólnicy
 • Od 24 października 2012 r.

  Wartość udziałów

  4.4 tys. zł

  Liczba udziałów

  44

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 grudnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  2.8 tys. zł

  Liczba udziałów

  28

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 14 grudnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  2.8 tys. zł

  Liczba udziałów

  28

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

HTTP://BRIDGESPIDER.COM/

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013