Nazwa pełna

FUNDACJA KLUBÓW GAZETY POLSKIEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000437460

NIP

6772371797

REGON

122685213

Data rejestracji

22 października 2012 r.

Adres siedziby

Bracka 15, 31-005 Kraków, Polska

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych fundacji upoważnieni są: prezes zarządu i wiceprezes zarządu jednoosobowego lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012