Nazwa pełna

BACHLEDA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000436617

NIP

7361716545

REGON

122684679

Adres siedziby

Krupówki 29, 34-500 Zakopane, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 października 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki, a w szczególności do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki dokumentów i zaciągania zobowiązań, zarówno w przypadku zarządu jednoosobowego, jak i wielooobowewgo uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

12,4 tys. zł

2021 r.

4,6 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

39 tys. zł

2018 r.

40 tys. zł

2018
2019
2020
2021
2022
40 tys. zł 39 tys. zł 3,7 mln zł 4,6 mln zł 12,4 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012