Nazwa pełna

FUNDACJA "MISJA MEDYCZNA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000436464

NIP

7252063328

REGON

101490109

Data rejestracji

12 października 2012 r.

Data ostatniej zmiany

25 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Rewolucji 1905 R. 52 / 4, 90-213 Łódź, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wychowanie przedszkolne

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

  • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację w sprawach majątkowych I niemajątkowych reprezentuje zarząd fundacji. Do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.MISJAMEDYCZNA.ORG

Adres e-mail

FUNDACJA@MISJAMEDYCZNA.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012