Nazwa pełna

FUNDACJA "MISJA MEDYCZNA"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000436464

NIP

7252063328

REGON

101490109

Data rejestracji

12 października 2012 r.

Adres siedziby

Rewolucji 1905 R. 52 / 4, 90-213 Łódź, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Przedmiot pozostałej działalności
  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Wychowanie przedszkolne

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych I rekreacyjnych

  • Działalność wspomagająca edukację

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Fundację w sprawach majątkowych I niemajątkowych reprezentuje zarząd fundacji. Do reprezentowania fundacji upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Adres WWW

WWW.MISJAMEDYCZNA.ORG

Adres e-mail

FUNDACJA@MISJAMEDYCZNA.ORG

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012