IZBA GOSPODARCZA

Numer KRS

0000043588

Numer NIP

7352254039

Numer REGON

491979880

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU IZBY, W TYM DOTYCZĄCYCH JEJ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, UPOWAŻNIENI SĄ PRZEZ RADĘ IZBY : 1.DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE PREZYDIUM. 2.USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY.