Dane aktualne

Nazwa pełna

NOWOTARSKA IZBA GOSPODARCZA

Forma prawna

IZBA GOSPODARCZA

Data rejestracji

25 września 2001 r.

KRS

0000043588

NIP

7352254039

REGON

491979880

Adres siedziby

Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Polska

Cel działania

1. Ochrona rodzimej działalności gospodarczej. 2. Reprezentacja interesu zrzeszonych podmiotów gospodarczych I samorządu gospodarczego wobec administracji samorządowej I państwowej. 3. Zrzeszenie podmiotów prowadzacych działalność gospodarczą. 4. Współtworzenie I współrealizacja regionalnej polityki gospodarczej. 5. Promowanie członków izby w kraju I za granicą. 6. Organizowanie profesjonalnych szkoleń I doradztwa gospodarczego oraz wspieranie nauki zawodu. 7. Ustalanie zasad etyki oraz tworzenie warunków do rozstrzygania sprorów w drodze postępowania polubownego I pojednawczego wśród członków organizacji. 8. Wpływanie na nowelizację przepisów z dziedziny polityki gospodarczej oraz inspirowanie nowych regulacji prawnych z tego zakresu.

Rada Izby Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu izby, w tym dotyczących jej praw I obowiązków majątkowych, upoważnieni są przez radę izby : 1. Działający łącznie dwaj członkowie prezydium. 2. Ustanowieni pełnomocnicy.

Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR IZB GOSPODARCZYCH IG 3 SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY

Ta organizacja ma jeszcze 13 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »