Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

23 lipca 2020 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

12 sierpnia 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »