Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

60,7 mln zł

51,6 mln zł

2007 - 2013

2

2,6 mln zł

2,2 mln zł

Łącznie

4

63,3 mln zł

53,8 mln zł