Nazwa pełna

ZACHODNIOPOMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000043530

NIP

8521002307

REGON

810603415

Adres siedziby

Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

19 września 2001 r.

Kapitał zakładowy

7 mln zł

Kapitał wpłacony

7 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz reprezentowania spółki przed sądem i poza sądem upoważniony jest jednoosobowo prezes zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki oraz reprezentowania spółki przed sądem i poza sądem upoważnieni są łącznie dwaj członkowie zarządu bądź członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 29 sierpnia 2022 r.

    PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - PROKURENT JEST UMOCOWANY WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

  • Od 1 grudnia 2023 r.

    PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA - PROKURENT JEST UMOCOWANY WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

6,7 mln zł

2022 r.

5,5 mln zł

2021 r.

4,2 mln zł

2020 r.

4 mln zł

2019 r.

3,4 mln zł

2018 r.

3,4 mln zł

2017 r.

3,7 mln zł

2015 r.

4 tys. zł

2011 r.

4,6 tys. zł

2010 r.

555,6 zł

2007 r.

3,9 tys. zł

2006 r.

1,8 tys. zł

2006
2007
2010
2011
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,8 tys. zł 3,9 tys. zł 555,6 zł 4,6 tys. zł 4 tys. zł 3,7 mln zł 3,4 mln zł 3,4 mln zł 4 mln zł 4,2 mln zł 5,5 mln zł 6,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2021 - 2027

1

39,1 mln zł

33,2 mln zł

2014 - 2020

2

60,7 mln zł

51,6 mln zł

2007 - 2013

5

6,4 mln zł

5,4 mln zł

Łącznie

8

106,1 mln zł

90,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3935 SĄD REJONOWY W SZCZECINIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001