Nazwa pełna

QUIZIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000434674

NIP

7282791251

REGON

101491391

Adres siedziby

Piękna 1, 93-558 Łódź, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

19 października 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

250 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są: a. W przypadku zarządu jednoosobowego - jedyny członek zarządu działający samodzielnie; B. W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków działających łącznie lub członek zarządu działający łącznie z prokurentem łącznym

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

143,2 tys. zł

2020 r.

381,8 tys. zł

2018 r.

10 mln zł

2016 r.

3,6 mln zł

2015 r.

23,8 tys. zł

2015
2016
2018
2020
2021
23,8 tys. zł 3,6 mln zł 10 mln zł 381,8 tys. zł 143,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

18,2 mln zł

13,6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.QUIZIT.EU

Adres e-mail

BIURO@QUIZIT.EU

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013