Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 11 października 2012 r.

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE CLOUD SECURITY ALLIANCE POLSKA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000434327

Data rejestracji

11 października 2012 r.

Adres siedziby

Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, Polska

Cel działania

Celem stowarzyszenia jest krzewienie wiedzy oraz promowanie najlepszych standardów i praktyk w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych w modelu "Cloud computing"

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwóch członków zarządu działających łącznie

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY