Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

12,6 tys. zł

2020 r.

922,5 tys. zł

2019 r.

59,1 tys. zł

2018 r.

63,2 tys. zł

2017 r.

55 tys. zł

2016 r.

23,5 tys. zł

2015 r.

10,8 tys. zł

2014 r.

561,6 tys. zł

2013 r.

9,7 tys. zł

2010 r.

4,6 tys. zł

2006 r.

6,1 tys. zł

2005 r.

341,6 zł

2005
2006
2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
341,6 zł 6,1 tys. zł 4,6 tys. zł 9,7 tys. zł 561,6 tys. zł 10,8 tys. zł 23,5 tys. zł 55 tys. zł 63,2 tys. zł 59,1 tys. zł 922,5 tys. zł 12,6 tys. zł