Nazwa pełna

MUSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000434087

NIP

7712876614

REGON

000454209

Adres siedziby

Topolowa 45, 97-300 Piotrków Trybunalski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

1 października 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

570,3 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, a w przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli upoważniony jest samodzielnie prezes zarządu albo samodzielnie prokurent

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

771,9 tys. zł

2023 r.

9,3 mln zł

2022 r.

8,6 mln zł

2021 r.

9,2 mln zł

2020 r.

9,6 mln zł

2019 r.

8,5 mln zł

2018 r.

9,1 mln zł

2017 r.

7,1 mln zł

2016 r.

7,8 mln zł

2015 r.

8,3 mln zł

2014 r.

7,5 mln zł

2013 r.

8,5 mln zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
8,5 mln zł 7,5 mln zł 8,3 mln zł 7,8 mln zł 7,1 mln zł 9,1 mln zł 8,5 mln zł 9,6 mln zł 9,2 mln zł 8,6 mln zł 9,3 mln zł 771,9 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012