Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

627,1 tys. zł

2007 r.

15,9 tys. zł