Poprzednio

KONSALNET OCHRONA

Nazwa pełna

SERIS KONSALNET OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000043331

NIP

5272027702

REGON

012723083

Adres siedziby

Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 września 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

5,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 18 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

9,9 mln zł

2021 r.

17,1 mln zł

2020 r.

14,9 mln zł

2019 r.

15,2 mln zł

2018 r.

14,6 mln zł

2017 r.

12,8 mln zł

2016 r.

12,4 mln zł

2015 r.

15,2 mln zł

2014 r.

25,4 mln zł

2013 r.

35 mln zł

2012 r.

21,8 mln zł

2011 r.

9,8 mln zł

2010 r.

7,3 mln zł

2009 r.

4,7 mln zł

2008 r.

4 mln zł

2007 r.

2,7 mln zł

2006 r.

1,9 mln zł

2005 r.

1,6 mln zł

2004 r.

1,5 mln zł

2003 r.

5,4 mln zł

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5,4 mln zł 1,5 mln zł 1,6 mln zł 1,9 mln zł 2,7 mln zł 4 mln zł 4,7 mln zł 7,3 mln zł 9,8 mln zł 21,8 mln zł 35 mln zł 25,4 mln zł 15,2 mln zł 12,4 mln zł 12,8 mln zł 14,6 mln zł 15,2 mln zł 14,9 mln zł 17,1 mln zł 9,9 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.KONSALNET.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 49843 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZ. GOSPODARCZY REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001