Poprzednio

GAWEŁ ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB

Nazwa pełna

SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000433000

NIP

5170282359

REGON

180408359

Adres siedziby

260 E, 36-004 Łąka, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

13 września 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

24 mln zł

Kapitał wpłacony

24 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i występowania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu działający samodzielnie, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i występowania w imieniu spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2020

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Zysk z działalności gospodarczej

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
  • akcjonariusz spółki akcyjnej

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5,5 mln zł

2019 r.

26 mln zł

2018 r.

3,8 mln zł

2017 r.

4,8 mln zł

2016 r.

20 mln zł

2015 r.

229,3 tys. zł

2014 r.

1,2 mln zł

2013 r.

287,4 tys. zł

2012 r.

27,9 tys. zł

2011 r.

1,3 mln zł

2010 r.

13,9 mln zł

2008 r.

7,2 mln zł

2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
7,2 mln zł 13,9 mln zł 1,3 mln zł 27,9 tys. zł 287,4 tys. zł 1,2 mln zł 229,3 tys. zł 20 mln zł 4,8 mln zł 3,8 mln zł 26 mln zł 5,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

9

110,5 mln zł

53,6 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.SOLVERA.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012