Poprzednio

MALTA DECOR

Nazwa pełna

MALTA-DECOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000432267

NIP

7010353287

REGON

146282991

Adres siedziby

Wołkowyska 32, 61-132 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 września 2012 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

100 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Prawo reprezentowania spółki w przypadku zarządu wieloosobowego przysługuje dwóm członkom zarządu łącznie lub jednemu członkowi zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  100 tys. zł

  Liczba udziałów

  2000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

9,3 mln zł

2018 r.

2,4 mln zł

2017 r.

2,3 mln zł

2016 r.

1,4 mln zł

2016
2017
2018
2021
1,4 mln zł 2,3 mln zł 2,4 mln zł 9,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.09.2015