Dane aktualne

Nazwa pełna

POMOCNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

10 września 2012 r.

KRS

0000432182

NIP

6652990003

REGON

302207552

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Ślesińska 26, 62-510 Konin, Polska

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2014-03-19

Przedmiot działalności
Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność taksówek osobowych

 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Fryzjerstwo I pozostałe zabiegi kosmetyczne

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
Inne dane

Adres e-mail

ZUZAPATNOW@TLEN.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

5 aktualnych powiązań