Nazwa pełna

POMOCNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000432182

NIP

6652990003

REGON

302207552

Adres siedziby

Ślesińska 26, 62-510 Konin, Polska

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność taksówek osobowych

 • Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Wynajem I dzierżawa samochodów osobowych I furgonetek

 • Wypożyczanie I dzierżawa sprzętu rekreacyjnego I sportowego

 • Wynajem I dzierżawa maszyn I urządzeń biurowych, włączając komputery

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Działalność fizjoterapeutyczna

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Wynajem I dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Fryzjerstwo I pozostałe zabiegi kosmetyczne

 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Kapitał

Wysokość kapitału zakładowego

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem

Wspólnicy
Wzmianki o złożonych dokumentach
Umowy i statuty
 • 31. 07. 2012r. , noatriusz stanisław szplet, kancelaria notarialna w koninie, rep. A nr 3280/2012 28. 08. 2012r. , notariusz stanisław szplet, kancelaria notarialna w koninie, rep. A nr 3609/2012 -zmieniono: §2 ust. 2, §9 ust. 1

Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 13.01.2014

  10. 09. 2012r. - 31. 12. 2012r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 10. 09. 2012r. - 31. 12. 2012r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • 10. 09. 2012r. - 31. 12. 2012r.

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • Od

  2014-03-19

Inne dane

Adres e-mail

ZUZAPATNOW@TLEN.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

{{ fieldValue.v }}