Nazwa pełna

"RAIL CAPITAL PARTNERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000432098

NIP

9671355427

REGON

341328334

Adres siedziby

Józefa Bronikowskiego 12 A, 85-426 Bydgoszcz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

6 września 2012 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

71,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu umocowanych jest 2 (dwóch) członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET PIĄTE USTAWY - ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBY FIZYCZNEJ ZAJMUJĄCEJ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  71,6 mln zł

  Liczba udziałów

  71567

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 9 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

82,3 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

202,5 mln zł

82,3 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015