Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 23, obowiązujące od 26 listopada 2020 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

26 listopada 2020 r.

Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń

26 listopada 2020 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »