Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 15, obowiązujące od 2 września 2019 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

2 września 2019 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »