Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 12.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 12.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 10.07.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • 11.07.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 09.07.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 15.07.2014

  Od 12. 07. 2012 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 12. 07. 2012 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 12. 07. 2012 do 31. 12. 2013

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 12. 07. 2012 do 31. 12. 2013

Wzmianki o sprawozdaniach grupy kapitałowej
Wzmianki o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej
 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  1000000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  4529160

  Uprzywilejowanie

  1.700.000 (JEDEN MILION SIEDEMSET TYSIĘCY) AKCJI IMIENNYCH SERII B UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU, W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ 2 (DWA) GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU.

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  297550

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  495970

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  F

  Liczba akcji w serii

  250000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  G

  Liczba akcji w serii

  200000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  J

  Liczba akcji w serii

  297500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  H

  Liczba akcji w serii

  500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  I

  Liczba akcji w serii

  1500000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  364166

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  M

  Liczba akcji w serii

  730000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  O

  Liczba akcji w serii

  1620000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  P

  Liczba akcji w serii

  1390000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Wartość udziałów objętych za aport
 • 320 411,00 ZŁ