Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA DROBIARSKA "MAZURSKI KURCZAK 2"

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

KRS

0000430381

NIP

8451982593

REGON

281420135

Data rejestracji

20 sierpnia 2012 r.

Adres siedziby

92 A, Mazuchówka, 11-510 Wydminy, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2017 r.

27,2 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba przez zarząd do tego upoważniona ( pełnomocnik).

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Pełnomocnicy
  • Od 3 września 2020 r.

    Łącznie z pełnomocnikami grzegorzem kramarczykiem i renatą zabielską

  • Od 3 września 2020 r.

    Łącznie z pełnomocnikami ryszardem stefanowskim i renatą zabielską

  • Od 3 września 2020 r.

    Łącznie z pełnomocnikami grzegorzem kramarczykiem i ryszardem stefanowskim

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2012